Eerherstel voor beroepstrots

Kort voor zijn dood bewees verkeersplanoloog Hans Monderman (1945-2008) zijn stelling dat handelingsruimte het menselijk verantwoordelijkheidsbesef bevordert. Op het drukke Laweiplein in Drachten liet hij alle verkeersborden, verkeerslichten en wegmarkeringen weghalen. Gevolg: de alertheid van weggebruikers op deze voorheen zo chaotische rotonde werd geprikkeld. De collectieve oplettendheid deed het aantal ongelukken drastisch teruglopen. Analoog aan dit voorbeeld betogen de samenstellers van de essay- en interviewbundel Beroepstrots. Een ongekende kracht dat ‘professionals’ gebaat zijn bij maximale armslag. Betutteling door superieuren heeft een fnuikend effect op de prestaties van ondergeschikten.

Dit boek gaat verder waar Beroepszeer. Waarom Nederland niet goed werkt (2005) ophield. Destijds luidde de conclusie dat ‘bij grote delen van de beroepsbevolking de beroepsvreugde, beroepstrots en beroepsethiek langzaam worden vernietigd door procesmanagers...