Biografie

Twee jaar geleden verscheen er een biografie van Charles Dickens, geschreven door Michael Slater. De vraag of dat nodig was na de vuistdikke biografieën van Fred Kaplan in 1988 en Peter Ackroyd in 1990 (diens boek telde maar liefst 1200 pagina’s), kon met ja beantwoord worden omdat in 2002 eindelijk de magistrale twaalfdelige The British Academy/The Pilgrim Edition of the Letters of Charles Dickens voltooid werd. Michael Slater was de bezorger van die twaalfdelige brievenuitgave, dus zijn biografie is een spin off van de enorme taak die hij op zich had genomen. Dankzij het feit dat hij die brieveneditie als bezorger op zijn duimpje kende, kon hij met een nieuwe biografie komen waarin veel materiaal te vinden is dat ontbreekt bij Kaplan, Ackroyd en, om een groot Dickens-biograaf uit een verder verleden te noemen, Edgar Johnson. De biografie van Slater is het werk van een onvermoeibare Dickens-vorser, een geleerde, een academicus. Het leest niet makkelijk weg, maar alles...