Duitsland

De Duitse christen-democraten en sociaal-democraten legden een jaar geleden in hun coalitieovereenkomst vast dat er een regeling moest komen voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Op 14 november jongstleden, eerder dan verwacht, kwamen de coalitiepartners CDU/CSU en SPD met een voorstel. Dat betrof uitgeprocedeerde asielzoekers die om allerlei humanitaire redenen telkens weer een verblijfsvergunning van drie maanden hadden gekregen. Wat de coalitie betreft, zouden die mensen nu een verblijfsvergunning van twee jaar krijgen. In die tijd zouden ze werk moeten vinden. Wanneer hun dat lukt, mogen ze voorgoed blijven.

De regeling zou gelden voor alleenstaande vluchtelingen die al acht jaar en gezinnen met kinderen die al zes jaar in de Bondsrepubliek verblijven. Van de regeling uitgesloten werden asielzoekers die een delict hadden gepleegd, die in de asielprocedure over hun achtergronden hadden gelogen of die verdacht konden worden van terrorisme.

Net als in de confrontatie van...