Noodopvangcentra voor uitgeprocedeerde asielzoekers blijven tegen de afspraken in gewoon open.

Het was een harde, niet mis te verstane afspraak. Het generaal pardon van 2007, een regeling waarvan uiteindelijk 28.000 uitgeprocedeerde asielzoekers gebruik zouden maken, zou alleen van kracht worden als gemeenten zouden stoppen met het beschikbaar stellen of subsidiëren van noodopvang voor uitgeprocedeerden die om wat voor reden dan ook níét voor de pardonregeling in aanmerking zouden komen. Uiterlijk eind 2009 moest dat geregeld zijn. Zo was het vastgelegd in een bestuursakkoord dat staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie in mei 2007 sloot met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Voor het kabinet was de afspraak van cruciaal belang. Alleen met medewerking van de gemeenten konden de afvallers van de pardonregeling het land worden uitgezet. Vooral voor regeringspartij het CDA, dat altijd fel tegenstander was geweest van een generaal pardon en zich in de...