Zaterdag 24 januari
Aankomst 17:07 uur, vertrek 04:02 uur
Door Parwin Mirrahimy

Geluid. Het is er en het is als vanzelfsprekend. Maar wat als datzelfde geluid wegvalt? Of niet aansluit bij wat we zien? Zaterdag is de dag dat ik, zonder het aanvankelijk te weten, films kies waarin beeld en geluid niet samenvallen. Ik realiseer mij dat onze hersenen wat we zien en wat we horen automatisch aan elkaar willen verbinden waardoor een geheel nieuwe betekenis kan ontstaan.

Omdat zonder beeld van het verschijnsel ‘film’ eigenlijk geen sprake is, maar een geluidloze film daarentegen wel heel goed mogelijk is, is film in de eerste plaats een visueel medium; voor menig filmkijker wordt het geluid gezien als een toegevoegde waarde, als een extraatje dat de betekenis die het beeld oproept nog eens onderstreept. De rol van geluid bij filmkijken is echter van fundamentele aard. Geluid stuurt de kijker in een richting, dwingt als het ware een zekere betekenis af. Dat blijkt ook bij de twee films die...