De artikelen vorige week over bloemetjesjurken en theedrinken waren aan tenminste één lezer niet besteed (zie de brief uit Amstelveen hiernaast). Hij leest VN om de achtergronden van politieke en sociale ontwikkelingen. Het moet ‘érgens’ over gaan.

De lezer heeft, net als de kiezer, natuurlijk altijd gelijk. Het heeft dan ook geen zin hem erop te wijzen dat het artikel over de jurkjes van King Louie veel meer om het lijf had dan het stretchtextiel doet vermoeden: het staat voor een stukje klassenstrijd. En wat de thee betreft willen wij niet al te makkelijk voorbijgaan aan de benarde positie van een minderheid in een koffiedictatuur.

Het heeft ook geen zin te wijzen op al die andere artikelen in datzelfde nummer die je toch rustig heel ernstig mag noemen: het islamitisch centrum nabij Ground Zero, de alarmerende resistentie tegen antibiotica, stembusfraude in Rwanda, Winsemius over de kloof tussen burgers en bestuurders, de Eerste Kamer versus een gedoogkabinet, het Afghaanse...