Er zijn dus geheime afspraken over geheime geheimen – zoals kernwapens in Nederland.

Hij die enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel van vroeger ambt of beroep verplicht is het te bewaren, opzettelijk schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.

Aan die boete zijn oud-premiers Dries van Agt en Ruud Lubbers ontsnapt door een magistrale brainwave van een ambtenaar. Zij hadden elk op eigen wijze over het bestaan van kernwapens op de vliegbasis Volkel gesproken. En dat mag niet.

In het tv-programma De tijd vliegt: De Koude Oorlog van National Geographic zei Lubbers dat hij in 1963 als vaandrig zelf betrokken was bij de registratie van de kernwapens. Hij adviseerde zijn kolonel om de wapens (‘die malle dingen’) niet apart te kenmerken; dat zou te veel opvallen. Van Agt zei even later in het radioprogramma Dit is de Dag: ‘Ze...