Met zijn radicale uitspraken over moslims en zijn pleidooi voor de verrechtsing van zijn partij vormt Geert Wilders in z’n eentje de uiterste rechtervleugel van de VVD. Zijn provocaties worden hem niet in dank afgenomen. Ook niet door zijn fractiegenoten. Maar dat kan het enfant terrible van de liberalen niet schelen. ‘De VVD moet weer een debatpartij worden. Weg met de angst voor verdeeldheid!’

Vlak voor Geert Wilders’ vertrek naar een strand in het Midden-Oosten verschijnt het Human Development Report van de Verenigde Naties. Daarin wordt gewaarschuwd tegen gedwongen inburgering van immigranten en gepleit voor wereldwijd multiculturalisme. Richtlijnen die haaks staan op de overtuigingen van het VVD-kamerlid Wilders (1963), die regelmatig in opspraak raakt door zijn onconventionele uitspraken over inburgering van moslims. Zijn opmerking eerder dit jaar dat hij hoofddoekjes ‘rauw lustte’, brandmerkte hem voor velen definitief als ultraconservatieve provocateur.