Het zal Geert Wilders niks hebben uitgemaakt dat zijn motie van wantrouwen tegen Ahmed Aboutaleb en Nebahat Albayrak het niet heeft gehaald. Er is rumoer gemaakt, hij stijgt in de peilingen. Hoe ver zal hij radicaliseren? ‘Hij is een weg ingeslagen die eindigt met de vaststelling: “Deze rechtsorde is de onze niet.’’’

De schaapskleren zijn uit

Geert Wilders acht in zijn strijd om de macht nu ‘alles geoorloofd’ en daarom gaat hij ‘nog meer lawaai’ maken. De leider van de Partij voor de Vrijheid (PVV) deed die aankondiging in een vraaggesprek met NRC Handelsblad, aan de vooravond van het debat over de regeringsverklaring. Met zijn aanval op de persoonlijke integriteit van de PvdA-bewindslieden Aboutaleb en Albayrak maakte Wilders terstond duidelijk wat hij met die inzet bedoelt. Hij wil vooral rumoer en spektakel maken, om zo meer steun te verwerven onder kiezers die de politiek halfzacht vinden en vallen voor krachtpatserij.

Bij de volgende verkiezingen hoopt...