Ook een eventueel rechts kabinet zal de uitgaven aan onderwijs op peil houden. Van links tot rechts vinden politieke partijen onderwijs een prioriteit. Deze liefde lijkt blind te maken: de kostenstijgingen in het onderwijs wil men niet zien. De regeling die ‘bijzondere ziektekosten’ financiert, de AWBZ, is tegelijkertijd een gezochte bezuinigingspost. Niettemin lopen de kosten hiervoor maar een beetje minder snel op dan die voor het onderwijs. Dit blijkt uit twee recente cijferopstellingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Over de AWBZ, waaruit onder meer een groot deel van de geestelijke gezondheidszorg wordt betaald, en de verpleging en verzorging van ouderen en gehandicapten, berichtte het CBS onder de kop: ‘Sterke stijging kosten AWBZ’. Tussen 1999 en 2009 stegen de uitgaven van 11,7 naar 21,4 miljard euro, een plus van 83 procent in tien jaar. Bij deze toename is uiteraard geen rekening gehouden met inflatie, die over zo’n tienjaarsperiode snel 25...