Politiek / Bolkestein over Van Mierlo

Vijf vrienden van Hans van Mierlo hebben zevenenveertig van zijn toespraken en beschouwingen gebundeld, waaronder vijf artikelen over China voor weekblad De Tijd. Zes toespraken zijn gehouden in de Tweede Kamer, elf tot zijn partij. Toespraken in de Kamer zijn meestal gortdroog. Het zijn de interrupties die voor enige levendigheid zorgen. Die interrupties zijn hier weggelaten, met taaie kost als resultaat die vooral partijtijgers zal boeien. Met zijn congrestoespraken is het niet anders.

Het overgrote deel van de toespraken gaat over de politiek. Het boek moet dus aan de hand van politieke maatstaven worden beoordeeld. Waren Van Mierlo’s idealen helder? Heeft hij ze kunnen verwerkelijken? Was hij een goede partijleider? Heeft hij verkiezingen gewonnen? Kende hij zijn electoraat?

Duwen tegen een open deur

Van Mierlo was een icoon uit de jaren zestig. De culturele revolutie van die jaren is niet ongemerkt aan hem voorbij gegaan. Het doel van die...