Essays / Schrijver over kunst

Jalousie de métier staat een vrij oordeel gemakkelijk in de weg. Schrijvers over schrijvers, kunstenaars over kunstenaars, het kan er genadeloos hard aan toegaan waarbij de gordel niet bepaald de ondergrens is. Naar aanleiding van de spicy anthologie Writers on Writers zegt John Updike dat een schrijver liever een collega in mootjes gehakt ziet worden dan dat hij zelf geprezen wordt. Kunst is een zaak van leven en dood en voor het benauwde tribunaal van de lezers gunt de ene schrijver de andere nauwelijks enige ruimte. De hot sauce van de collegiale kritiek blijft zelfs grootheden als Vergilius en Shakespeare niet bespaard.

Het kan heel anders gaan als schrijvers zich over beeldende kunst uitlaten. Weg met de jaloezie, welkom nieuwsgierigheid, de genade van de bewondering misschien wel. Of zoals Joost Zwagerman dat in Duel, het Boekenweekgeschenk van 2010, omschreef: een entree vol verlangen in het hooggebergte van de Dingen, de sensatie tijdelijk te...