Iedereen heeft het over quota voor vrouwen aan de top, maar het gebrek aan diversiteit in het basisonderwijs behoeft ook actie.

Nog maar achttien procent van de studenten die aan een pabo-opleiding beginnen, is man, bleek onlangs uit onderzoek van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt. De helft verlaat de opleiding voortijdig, en eenmaal voor de klas haakt nog eens een derde af in de eerste vijf jaar. Het percentage mannen in het basisonderwijs was in 1999 nog 27,6 procent, in 2007 was dit 18,7 procent. Binnenkort wordt dit aantal dus nog lager. Bovendien stroomt een derde van de mannen in het basisonderwijs door naar een managementfunctie, waardoor ook zij niet meer voor de klas staan.

Onderwijskundige Gerda Geerdink, werkzaam aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, promoveerde in 2007 op een onderzoek naar sekseverschillen bij pabostudenten. Zij ontdekte dat de uitval van mannelijke studenten ook te maken heeft met de opleiding. ‘De didactische werkwijze, de inhoud, de...