‘Niet veel meer dan een heel breed strand,’ noemt fotograaf Kadir van Lohuizen de Gazastrook. Op dat kleine grondgebied van driehonderdzestig vierkante kilometer – kleiner dan de Noordoost-polder – wonen anderhalf miljoen mensen, en de bevolking groeit snel. Van Lohuizen was er kort na de oorlog tussen Israël en Hamas, dat in Gaza aan de macht is, en bezocht de strook daarna nog een paar keer. Gaza werd tijdens de operatie ‘Cast Lead’ (‘gegoten lood’), nu bijna twee jaar geleden, door Israël beschoten en gebombardeerd als antwoord op eerdere raketbeschietingen van Hamas; 1315 Palestijnen – van wie een groot deel burgers – en dertien Israëliërs kwamen om.

Een speciale onderzoekscommissie van de Verenigde Naties onder leiding van rechter Richard Goldstone concludeerde vorig jaar dat beide partijen zich schuldig hadden gemaakt aan oorlogsmisdaden. De VN-commissie verweet de Israëliërs onder andere het moedwillig vernietigen van de waterinfrastructuur van...