Ruud Lubbers

Werd geboren in 1939, als telg van een Rotterdamse ondernemersfamilie. Studeerde economie aan de toenmalige Economische Hogeschool in Rotterdam. Maakte zijn entree in de politiek als CDA-minister van Economische Zaken in het Kabinet-Den Uyl. Als premier, van 1982 tot 1994, drukte hij met zijn zakelijke, pragmatische aanpak een blijvend stempel op de Nederlandse politiek. Na zijn vertrek uit Den Haag werd hij achtereenvolgens part-time hoogleraar globalisering in Tilburg en Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen bij de Verenigde Naties, tot februari 2005. De laatste jaren doet Ruud Lubbers van zich spreken door zijn aanhoudend pleidooi voor een duurzame samenleving, in Nederland en over de grenzen.

Jaap Goudsmit

Werd geboren in Amsterdam in 1951. Hij promoveerde in 1982 aan de Universiteit van Amsterdam in de medische microbiologie. Vanaf 1989 werd hij aan dezelfde universiteit hoogleraar virologie. Goudsmit wordt over de hele wereld gezien als een van voornaamste...