Buitenland

Macht is een raar artikel. Is de huisbaas machtiger dan de huurder omdat hij hem het huis kan uitzetten? Of heeft de huurder het voor het zeggen omdat hij een lastige betaler kan zijn? Het is een oud probleem. In de internationale politiek is eens onderzocht hoe het nu eigenlijk zit met landen die een schuldrelatie met elkaar hebben. De uitkomst was even verrassend als voor de hand liggend. Landen die een kleine schuld hadden aan een ander land, hadden weinig macht. Maar landen met een grote schuld konden een grote mond opzetten, de crediteuren waren bang dat ze naar hun geld konden fluiten. De moraal: een land dat schulden maakt, moet zorgen dat ze groot zijn. Dat geeft invloed.

De raadselachtige gascrisis tussen Rusland en Oekraïne geeft denkers over macht ook stof tot nadenken. De meeste kranten hadden hun oordeel snel geveld. Daar herkenden we de Russische beer weer: wat de Russen vroeger met atoomraketten deden (afpersen) probeerden ze nu met gas. West-Europa...