Energie

Nu bijna de helft van de aandelen van het Russische staatsgasbedrijf Gazprom op de beurs verhandeld wordt, beginnen westerse banken rapporten over de Russische gasmarkt te publiceren om hun klanten op de hoogte te houden. Het laatste, een honderdtien pagina’s tellend rapport van de Zwitserse zakenbank UBS, zorgt voor de meeste opschudding. De bank blijkt serieus rekening te houden met een gascrisis binnen vijf jaar.

Volgens de energieanalisten van de UBS daalt de gasproductie uit de drie bekende grote gasvelden – de ‘super-giants’ die samen goed zijn voor meer dan de helft van de Russische gasproductie – zo snel dat de export mogelijk in gevaar komt. Het rapport houdt rekening met een jaarlijkse daling van de gasproductie uit deze velden met zes à zeven procent.

Russische welvaart groeit

De daling kan volgens UBS nu nog worden opgevangen door de gasproductie uit veel kleine recent ontdekte gasvelden op te voeren. Maar die nieuwe productie lijkt onvoldoende om de...