TenneT en Gasunie gaan niet naar de beurs. Dat heeft het kabinet gisteren besloten.

In een toelichting aan Vrij Nederland zegt minister Dijsselbloem van Financiën (PvdA) dat het publieke belang van het hoogspanningsnetwerk en de gasleidingen in Nederland het beste gewaarborgd zijn als de bedrijven hierachter volledig in overheidshanden blijven. ‘Zo kunnen we de continue levering van stroom en gas het best veiligstellen. Het is de beste manier om in de gaten te houden of de bedrijven voldoende in de netwerken investeren.’

De beslissing is opmerkelijk omdat het vorige kabinet had besloten wel tot privatisering van een deel van de aandelen over te gaan. Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW en de VVD-fractie in de Tweede Kamer hadden hierop aangedrongen.

Volgens Dijsselbloem is in het kabinet flink gediscussieerd over de toekomst van staatsdeelnemingen, maar verliep het debat ‘niet langs ideologische lijnen’ tussen liberale ministers die voor en sociaaldemocraten die tegen...