Een digitale verkenning van de Brusselse burgertop van David van Reybrouck

Op vrijdag 11-11-11 komen in Brussel duizend Belgische burgers bijeen. Aan honderd tafels van tien zullen duizend ‘representatieve, willekeurig gekozen’ aanwezigen volgens de organisatie ‘onbevangen overleggen’ over niets minder dan het lot van België én de democratie. Wie uitgeloot werd, kan elders in het land aansluiten bij een van de kleinere ‘G-Offs’ of online (‘G-Home’) meediscussiëren. Het motto, in goed Vlaams: ‘Als de politici er niet uitgeraken, laat de burgers dan beraadslagen.’