Het beleid van het kabinet-Rutte is niet gebaseerd op feiten en cijfers maar op emoties, zo klinkt het verwijt. Klopt dat?

Illustratie: Paul FaassenIllustratie: Paul Faassen

In het kader van ons onderzoek naar fact-free politics neemt Vrij Nederland de proef op de som bij de drie kernpunten van het kabinet Rutte: criminaliteit, de economie en immigratie. In de loop van de week scheiden we de feiten van de onderbuikgevoelens over veiligheid en de bezuinigingen, maar nu eerst de ‘migrantentsunami’. Waar is die term eigenlijk op gebaseerd?

1. immigratie

Bij de presentatie van het regeerakkoord deed Geert Wilders een straffe belofte: over vier jaar komen er vijftig procent minder niet-westerse allochtonen naar ons land toe. Dit kabinet, luidde zijn boodschap, zal de ‘massa-immigratie’ van moslims eindelijk een halt toeroepen. Zijn partners VVD en CDA hanteren een wat minder ronkende terminologie: in het regeerakkoord gaat het over het ‘beperken’ van ‘de migratie van kansarme migranten’. (Al heeft Mark...