Vandaag, in onze rubriek Wat de geachte afgevaardigde had moeten zeggen?: Alexander Pechtold.

Wat vooraf ging.

Tijdens de Kamerdebatten naar aanleiding van de regeringsverklaring van het kabinet Rutte lll kwam het tot een korte confrontatie tussen de heren Pechtold en Wilders. Wilders zat met zijn naald in de groef dat het vroeger allemaal beter was en de heer Pechtold wilde weten wanneer dat vroeger dan precies was. Waarop de heer Wilders zei: ‘Voor u in de politiek zat!’

De heer Pechtold verstomde onder gelach van de Kamerleden. Dit had hij moeten zeggen:

‘Mevrouw de voorzitter! De opmerking van de geachte afgevaardigde Wilders is uitermate geestig. Indien in het café gemaakt had ik het hoofd moeten buigen en moeten meelachen als een boer met kiespijn. Maar, mevrouw de voorzitter, wij zitten hier niet in het café maar in het parlement. De plek waar wij als gevolg van onze staatsinrichting in alle ernst debatteren over zaken die het algemeen belang betreffen. In die ernst...