Freek begint het jaar met een vraag: waarom wordt het meeste geld in De Zorg besteed aan ziek zijn en niet aan gezond blijven?

Het afgelopen jaar heb ik met enige regelmaat met vooraanstaande medici van gedachten mogen wisselen over de toekomst van onze gezondheidszorg.

De Zorg. Vaak de beste van de wereld genoemd. Dat mag ook wel voor dat geld.

Omdat de grootste kunst in het leven – en dus ook bij een fenomeen De Zorg – die van het vooruitzien is, heeft borstklopperij geen enkele zin.

De medici die ik sprak leden trouwens allen onder werkdruk, en verambtelijking van hun vak.

Essentiële vragen bleven dit jaar weer onbeantwoord. Deze vragen zullen, omdat De Zorg een onaantastbare verworvenheid in onze samenleving is, het komende jaar onbeantwoord blijven.

Maar ze stellen is toegestaan in een open maatschappij als de onze. Ik heb er eigenlijk maar een:

Waarom wordt het meeste geld in De Zorg besteed aan ziek zijn en niet aan gezond blijven?