Freek sprak op de Van der Leeuwlezing. Gerardus van der Leeuw, de leermeester van zijn vader.

Het woord is de oorsprong
Toen het eerste woord klonk
werd de eeuwigheid tijdelijk
en de oneindigheid beperkt
Het was tevens de laatste keer
dat de waarheid gesproken werd
omdat de waarheid geen tegenspraak duldt
Er is maar een waarheid
maar er zijn talloze vormen
om de waarheid te duiden
Ook wel pluriformiteit genaamd
De mens is een vormgever
Een duider
Een aartsleugenaar
De waarheid is heilig
De leugen profaan
Zodra het woord verstomt
Keert de eeuwigheid terug
Als ook de oneindigheid

Begin van mijn toespraakje in het kader van de 35ste Van der Leeuwlezing. Gerardus van der Leeuw was de leermeester van mijn vader. David van Reybrouck zal de lezing houden. Marcia Luyten is de coreferent.