Tot 15 maart deelt Freek de Jonge zijn overpeinzingen met Vrij Nederland. Vandaag: De provocatie van het Turkse regime vindt zijn gelijke in Goejanverwellesluis, 1787.

Juist op het moment dat de politieke analisten de hoop op een spelkeerder hadden opgegeven kwam het Turkse Regime met een provocatie die in onze vaderlandse geschiedenis zijns gelijke vindt in Goejanverwellesluis.

28 juni 1787.

Het zat zo.

De verdreven stadhouder Willem V was voor de Patriotten, een op de Verenigde Staten geïnspireerde beweging die uit was op meer democratie, de man die van het toneel moest verdwijnen.

Zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen was op weg naar Den Haag om de Staten te bewegen haar man terug te laten keren naar de Lage Landen om zijn regerende taak voort te zetten.

De patriotten stonden klaar bij een uitspanning aan de Vlist, Bonrepas en niet in Goejanverwellesluis, om de koets met gevolg aan te houden en terug te sturen naar het oosten.

Zie wikipedia.

De vernedering van zijn zuster schoot...