Freek vraagt zich af hoe de koning de omvang van natuurrampen die hij van dichtbij heeft gezien bijhoudt. In een boekje?

Natuurgeweld daagt ons uit. In de eerste plaats is er natuurlijk de erkenning van machteloosheid. Als de storm is gaan liggen, gaat de ramp twee kanten op: die van de slachtoffers, schade en wederopbouw, én die van de berichtgeving in de media erover.

Bij dat laatste speelt de omvang een belangrijke rol. Het is voor de berichtgever natuurlijk aantrekkelijker verslag te geven als het om de grootste ramp ooit gaat. Liefst ziet hij dat gegeven dan natuurlijk bevestigd door een autoriteit van kaliber.

Volgens de NOS zei onze koning op Sint Maarten: ‘Ik heb al heel wat natuurgeweld gezien in mijn leven, maar op deze schaal nog nooit.’

En meteen dwalen mijn gedachten af: ik zie onze koning van natuurgeweld naar natuurgeweld trekken met een opschrijfboekje dat hij de ‘Schaal van Oranje’ heeft genoemd. Elke keer rangschikt hij het aanschouwde natuurgeweld in zijn...