Tot 15 maart deelt Freek de Jonge zijn overpeinzingen met Vrij Nederland. Vandaag: rancuneuze genieën misleiden de massa. Wat gaat die doen als ze daar achter komt?

De Verlichting bracht ons het primaat van de rede. Creëerde daarmee een scheiding tussen de gevoelsmens, vertwijfeld op zoek naar zekerheden, en de rationalist, een geraffineerd mengsel van twijfel en zelfvertrouwen.

De gevoelsmens (boze witte massa) werd, na mislukte pogingen hem te verheffen, zijn religieus en patriottisch sentiment ontnomen en vervolgens in de geheel verzorgde consumentenmodus gedrukt. Intussen breidde de verlichte rationalist de uit zijn vrijheid voortgekomen wereldomvattende privileges uit door zichzelf te feliciteren en te subsidiëren.

Nu de elite, zoals men de bevoorrechten is gaan noemen, zijn grip op de boze massa kwijt is, staan rancuneuze, want door de elite miskende, genieën op.

Met valse beloftes en leugenachtige voorstelling van zaken hebben ze het vertrouwen van wat ze zelf graag...