Tot 15 maart deelt Freek de Jonge zijn overpeinzingen met Vrij Nederland. Vandaag: waarom domineert duurzaamheid de campagnes niet?

Wonderlijk dat het meest urgente probleem voor de komende jaren, de noodzakelijke omschakeling naar duurzame energie en de daarmee samenhangende ingrijpende veranderingen van ons vastgelopen economisch model, de verkiezingenscampagnes van de partijen niet domineert.

Voor 50plus ligt dat voor de hand: met een goed pensioen zal het mijn tijd wel duren. De partijen ter rechterzijde van de SGP hebben maar een probleem: immigratie.

De VVD kiest voor behoud levensstijl en ziet in normaal doen de garantie voor een onbezorgde toekomst.

Het CDA, rentmeester van de Schepping, denkt met recyclen het probleem van de ontaarding op te lossen.

CU, PvdD en GL hebben de programma’s er vol van, maar die leest niemand.

Rest de vraag: waarom zien de media (behalve Trouw) transitie nog steeds niet als prioriteit?