Tot 15 maart deelt Freek de Jonge zijn overpeinzingen met Vrij Nederland. Vandaag: Freek zou zijn AOW wel in een cultuurfonds willen storten.

Als 72-jarige heb ik het volste recht mij in de pensioenen-discussie te mengen. Ik geniet nu bijna 7 jaar AOW. Dat komt neer, uitgaande van 9000 euro per jaar, op een totaalbedrag van 63.000 euro. Met enige schroom, bescheidenheid en vooral respect voor minderbedeelden moet ik toegeven dat het niet zo was dat de dagen voordat de uitkering werd overgemaakt er door mij met spanning en noodzaak naar werd uitkeken.

Nu denk ik dat er met mij nog wel 10.000 Nederlanders te vinden zijn voor wie de AOW geen bestaansvoorwaarde is.

Zou het nou niet mooi zijn als deze groep de overheid faciliteerde hun AOW maandelijks in een cultuurfonds te storten van waaruit kunstonderwijs, orkesten, musea, omroepen, onderzoek gesubsidieerd kunnen worden?

Voor Henk Krol heb ik het Centraal Plan Bureau even laten narekenen:

10.000 x 9.000 = 90.000.000.

Euro.

Per...