Fred van der Spek, een van de oprichters van de Pacifistische Socialistische Partij (PSP), is 23 november 2017 overleden. In 2003 interviewde Coen Verbraak de voormalig PSP-partijleider. Een socialist in hart en nieren, zo maken ze ze niet meer tegenwoordig.

Ze vragen hem soms: ‘wat heeft u nou eigenlijk bereikt?’. ‘En weet u wat ik dan zeg?’, roept Fred van der Spek, op een toon alsof-ie een mop vertelt. ‘Niks! Ik heb niks bereikt.’ Hij schatert, zonder een spoor van vrolijkheid. ‘Maar ik heb er met de PSP wél voor gezorgd dat er een periode een echt en herkenbaar alternatief werd gepresenteerd. Dat alternatief bleef voortdurend een rode draad.’ Aan die rode draad kon niet getwijfeld worden; Fred van der Spek, mede-oprichter en tot 1986 voorman van de PSP, was zowel pacifist als socialist. Nederland diende zich volgens hem ogenblikkelijk te ontwapenen. En aan het Wetboek van Strafrecht zou een artikel moeten worden toegevoegd: “hij die onderneemt, alleen of in...