De zes miljard aan bezuinigingen die het kabinet-Balkenende-IV bij regeerakkoord heeft ingeboekt, bestaan voor het overgrote deel uit sprokkelwerk. Vijftig miljoen euro hier, honderd miljoen euro daar, en voor je het weet, telt het op tot zes miljard.

Zo levert ‘meerpersoons celgebruik’ vanaf 2009 50 miljoen euro aan besparingen op, staat het ‘wegnemen van fusieprikkels’ in het voortgezet onderwijs voor 84 miljoen euro in de boeken, en kunnen de uitgaven aan rechtsbijstand blijkbaar 50 miljoen goedkoper.

Fraudebestrijding is ook zo’n post. Nie­mand is ertegen, en als de ‘fraudebestrijding door koppeling bestanden en meer veiligheid’ structureel 110 miljoen euro kan opleveren, wie gaat daar dan over zeuren?
Ik.
Niet zozeer vanwege die fraude zelf, ofschoon ook zeer interessant, maar meer als illustratie van de stelling dat de financiële paragraaf van het regeerakkoord een serieuze accountantscontrole vermoedelijk niet zou doorstaan.

Het toeval wil dat de Sociale...