21-03-2009
Door Ko Colijn

Volgende maand keert Frankrijk feestelijk terug als lid van de NAVO. Militair, wel te verstaan, want het is sinds de jaren zestig altijd half lid gebleven van het bondgenootschap. De Fransen bleven lid zoals Nederland ongeveer achter de inval van Irak stond: wel politieke, maar geen militaire steun. Jazeker, de vergelijking kan zelfs nog ietsje worden doorgetrokken: Nederland onthield zich van actieve militaire steun, dus bood zo nodig wel passieve militaire steun. En zo deden de Fransen het ook.

Officieel was de NAVO dégôutant. Fransen lieten zich de les niet door Amerikanen lezen. Vol trots verdedigden ze het bezit van hun nucleaire afschrikkingsmacht, de Force de Frappe. Maar onafhankelijkheid had wel zijn prijs. Toen de Arabische landen in 1973 een olieboycot tegen het Westen invoerden, waren de Verenigde Staten niet van plan door de knieën te gaan en een pro-Palestijns (lees Israël-kritisch) beleid te gaan voeren. Frankrijk wel: het leverde...