Kunst

Aan vele officiële portretten wist Frans Hals een informele draai te geven. Pretoogjes, blozende wangen, een (glim)lach om de lippen, een beetje onderuitgezakt, Hals had er een voor zijn tijd ongekend repertoire voor. Vergeet ook zijn even spontane als trefzekere toets niet. Hals wint dan ook met gemak de krachtmeting in schilderkunst die het Frans Hals Museum ter gelegenheid van zijn honderdjarig bestaan heeft georganiseerd. Schitterend zijn inderdaad de werken van Rembrandt, Rubens, Van Dyck – die van Hals zijn menselijker en toegankelijker.

‘Frans Hals. Oog in oog met Rembrandt, Rubens en Titiaan’, Frans Hals Museum, Haarlem, t/m 28 juli