Just follow the money. Met deze tip wees Deep Throat reporter Bob Woodward de weg naar de toedracht van het Watergate-schandaal. Sindsdien is ‘volg het geld’ het adagium voor eenieder die wil weten hoe het zit. En terecht. De verdeling van geld maakt vaak duidelijk welke belangen er spelen of waar de prioriteiten liggen.

Ook bij de voorbereiding op de lokale verkiezingen is ‘follow the money’ een goed uitgangspunt. In elk lokaal verkiezingsprogramma staan beloften over groenere parken, fraaiere woningen en veiliger straten. Toch weten we dat gemeenten de komende jaren fors zullen moeten bezuinigen.

Om te achterhalen hoe de prioriteiten van een partij werkelijk liggen, zouden kiezers moeten weten hoe een partij het schaarse publieke geld wil verdelen over de posten van de gemeentebegroting: hoeveel gaat er naar groen, naar ruimtelijke ontwikkeling, naar ordehandhaving?

Het is belangwekkend genoeg, want gemeenten geven grote sommen geld uit. Zo gaat bij de gemeente Amsterdam dit...