‘Veronderstel dat de rente op uw spaar­rekening één procent per jaar is en de inflatie is gelijk aan twee procent per jaar. Zou u dan na één jaar meer, precies hetzelfde of minder kunnen kopen dan vandaag met het geld op de rekening?’

Precies.

We doen er nog een: ‘Veronderstel dat u honderd euro op een spaarrekening hebt en de rente is twintig procent per jaar en u neemt nooit geld of rente op. Hoeveel zou u dan na vijf jaar op de spaarrekening hebben: meer dan tweehonderd euro, precies tweehonderd euro of minder dan tweehonderd euro?’

President Nout Wellink vertelde onlangs op een bijeenkomst in het onderwijs dat onderzoekers van De Nederlandsche Bank (DNB) vijftienhonderd mensen hadden gevraagd dit type vragen te beantwoorden. De conclusie: van de vijf vragen die werden gesteld, hadden vier op de tien ondervraagden alle antwoorden goed. Er zijn dus volksstammen Nederlanders die niet begrijpen dat inflatie de koopkracht van hun spaarcenten vermindert (eerste vraag)...