De Amerikaanse filosofe licht zowel haar belangrijkste filosofieën als haar daarop gebaseerde kijk op religieuze intolerantie toe.

Nussbaum over Breivik

Martha Nussbaum introduceert haar nieuwste boek in 10 minuten en geeft daarbij een helder overzicht van recente gebeurtenissen in Europa rond de islam: van de eerste wet tegen gezichtsbedekking tot de aanslagen gepleegd door Anders Breivik. Ze pleit voor voorzichtigheid en consistentie in de benadering van ‘religies beleden door anderen’.

Klik hier om het filmpje te bekijken.

Gelijkheid vs. privileges

In onderstaande interview met Nussbaum legt ze in heldere bewoordingen haar belangrijkste filosofieën uit en vertelt ze waar die uit voortkomen. De interviewer daagt haar uit door te stellen dat hij haar pleidooi voor gelijkheid nobel vindt, maar dat hij moeite zou hebben zijn eigen privileges op 
te geven. Nussbaum haakt speels in.