Filosoof Nick Bostrom pleit voor radicale mensverbetering. ‘Waarom is genetische modificatie anders dan nieuwe schoenen?’

‘Ik stel me voor dat de denkers van de Verlichting zich ook zo moeten hebben gevoeld,’ zegt Nick Bostrom. ‘Die opwinding over nieuwe ideeën die nog pril en onsamenhangend zijn, maar waarvan je wel het gevoel hebt dat ze kunnen uitgroeien tot iets van groot gewicht.’

Bostrom is directeur van het Future of Humanity Institute in Oxford. Met zijn team onderzoekers buigt hij zich over de mogelijkheid dat een superintelligentie de wereld overneemt en de kansen dat we daar het heil van mogen verwachten. Eind jaren negentig stichtte hij de World Transhumanist Association. In hun oprichtingsverklaring voorzagen hij en zijn strijdmakkers een toekomst waarin we het menselijke potentieel vergroten door het overwinnen van veroudering, het opheffen van tekortkomingen in ons denken, het uitbannen van onnodig lijden en het koloniseren van de ruimte. Nog voor de nieuwe...