De topintellectuelen van Nederland kiezen in deze Vrij Nederland de grootste denkers van de wereld. Schieten ze in de roos, of zijn ze volgens u de allergrootste vergeten? Wie vindt u de meest originele en diepzinnige of miskende en dwarse filosoof van nu?