Hoe verbinden we de mondiale opkomst van stedelijke regio’s met de transformatie naar een schone, op hernieuwbare energie gebaseerde samenleving?

De vraag voor de Filosofen-G8 van Maarten Hajer, directeur Planbureau 
voor de Leefomgeving.

Maarten Hajer
Maarten Hajer

‘De komende tien jaar zal de ruimtelijke ongelijkheid in Nederland (en elders) toenemen. In krimpgebieden zal het steeds lastiger worden om je leven te organiseren. Scholen en winkels sluiten, er is geen alternatieve werkgelegenheid als een bedrijf omvalt, huizen kunnen alleen worden verkocht met een restschuld. Ook de vergrijzing zal doorzetten: we krijgen steeds meer te maken met “oudere ouderen”, die vragen om veel zorg. In krimpgebieden zal voor die dienstverlening een krapte ontstaan op de arbeidsmarkt.

Tegelijkertijd neemt de aantrekkingskracht van stedelijke regio’s toe. Het grote thema is hoe we de opkomst van stedelijke regio’s kunnen verbinden met de noodzaak om van een fossiele samenleving over te...