‘Zijn rampen de enige manier om een radicale verandering mogelijk te maken?’

De vraag voor de Filosofen-G8 van Marjan Minnesma, directeur Stichting Urgenda

Marjan Minnesma
Marjan Minnesma

‘Om de aarde leefbaar te houden voor volgende generaties, zullen we een enorme omslag moeten maken naar een circulaire economie die grondstoffen in kringloop houdt en draait op duurzame energie (zon, wind, aardwarmte, biomassa, waterkracht). Als we de omslag op het gebied van energie niet binnen twintig jaar maken, dan hebben onze kinderen het in de tweede helft van deze eeuw al veel minder goed; denk aan weersextremen, mislukte oogsten en afwezigheid van water, met volksverhuizingen en sociale onrust als gevolg.

Uiteindelijk gaat het erom dat we op basis van andere waarden gaan handelen. We moeten niet meer jagen op (kwartaal)winst, consumptie en een zo groot mogelijke auto, maar aansturen op waar het werkelijk om draait. Op je sterfbed gaat het toch om liefde, vriendschap, schoonheid – niet over de...