Wat moeten we onderwijzen om onze jongeren zo goed mogelijk op de toekomst voor te bereiden?

De vraag voor de Filosofen-G8 van prof. dr. Marijk van der Wende, decaan Amsterdam University College.

Marijk van der Wende
Marijk van der Wende

‘Hannah Arendt stelt dat volwassenen de jongeren er cultureel, moreel en intellectueel op moeten voorbereiden om de wereld te gaan vernieuwen. Dit vereist dat onderwijs hun bijbrengt hoe en waarom de wereld is geworden zoals die is, dus op basis van kennis van het verleden. Onderwijs moet dus behoudend zijn teneinde de condities te scheppen om kinderen het vertrouwen te bieden om hun wereld te vernieuwen. Arendt is daarmee ook kritisch over het steeds maar veranderen van curricula. Zij vindt het onverantwoordelijk dat volwassenen hiermee hun eigen onzekerheid recyclen. Onderwijs heeft juist tot taak het verleden te behouden omwille van het nieuwe.

Maar moeten wij dat nieuwe dan geheel open laten? Wij wensen toch dat onze kinderen een goede, liefst betere...