Waar is de ruimte voor meer zelfbeheer over collectieve goederen en technologische innovatie?

De vraag voor de Filosofen-G8 van Huub Dijstelbloem, medewerker Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, wetenschapsfilosoof UvA

Huub Dijstelbloem
Huub Dijstelbloem

‘De grote crises van dit moment, zoals die rond energie, klimaat en voedsel, vloeien voort uit eenzelfde patroon. Technologische innovatie en schaalvergroting gekoppeld aan de uitbreiding van markten genereren een ongekende dynamiek. De negatieve gevolgen zijn navenant: CO2-uitstoot en uitputting van water, na-
tuurlijke hulpbronnen en schaarse grondstoffen tasten het voortbestaan van natuurlijke systemen aan en bedreigen de sociale stabiliteit. De beheersing van deze dynamiek gebeurt vooral via een vorm van governance die indirecte regeringsmacht en (staats)kapitalisme koppelt aan internationale fora voor regulering en overleg. Het democratisch gehalte daarvan is nihil. Het resultaat is een voortdenderende machine die design...