Max Kohnstamm gaat dieper in op een ideaal Europa, en wat daar nog van over is.

Max Kohnstamm (1914-2010) stond aan de wieg van de huidige EU. Hij was secretaris van de Europese Unie voor Kolen en Staal, waaruit de EU is voortgekomen. In 2007 liet hij tijdens een debat in De Balie in het kader van Kosovo’s toetreding tot de EU zijn gedachten gaan over een ideaal Europa en wat er nog van over is.

Kohnstamm is niet meer zo vast van stem maar wel scherp van geest. Hij zegt onder meer: ‘Het was nooit het idee dat Europa een staat zou worden maar wel een proces dat in de richting gaat van gemeenschappelijkheid. Dat betekent onder andere dat we een rechtsstaat tot stand brengen, maar voor een gemeenschap heb je ook vastgelegde solidariteit nodig’, en, in aansluiting op Engels’ bevindingen, ‘Het grootste obstakel voor vrede is de soevereiniteit van de lidstaten.’

Deze bladwijzer hoort bij ‘Brussel = Rome: De nadagen van Europa’ van Allard Schröder. U leest dit essay in Vrij...