Schrijver en psychiater Frederik van Eeden bedacht de term ‘lucide droom’ voor dromen waarin je je bewust bent van het feit dat je droomt.

Hij noemt het voor het eerst in een Engelstalige voordracht in Londen in 1913, getiteld A Study of Dreams, de eerste aanzet tot het postuum in 1978 uitgegeven Dromenboek. Lucide dromen is sindsdien veelvuldig onderzocht en inmiddels onderwerp van een heuse wetenschappelijke richting. Het wordt ingezet om te genezen van allerlei problemen van psychische aard. ‘Lucid dreaming teacher’ Charlie Morley enthousiasmeert het publiek tijdens een TEDx-praatje om zich te trainen in bewust dromen. Daarmee, zegt hij, leer je ook bewuster leven en die vaardigheid kan vervolgens ingezet worden op maatschappelijke schaal. Misschien maar eens beginnen met een blocnote naast het bed.

Deze bladwijzer hoort bij het artikel dat Rob Schouten in VN #30 schreef over dromen in de literatuur (‘Afscheid van Freud’). Dromen komen steeds minder vaak voor in de...