De getallen

Percentage Europeanen van wie in 2005 een fiets is gestolen gecombineerd met het fietsenpark (in miljoenen fietsen) in Nederland