Fidan sprak met Tilly, die ze kent via Facebook. Tilly viel op door de hippie foto’s die ze plaatste op haar pagina. Foto’s uit andere tijden, ‘je deelde alles met elkaar, de jongeren van nu zijn veel materialistischer’.

Ergens in mijn tienerjaren kreeg ik belangstelling voor de jaren zestig en de hippietijd. De Flower Power-beweging, de Summer of Love, Woodstock. Het is een gemythologiseerd tijdperk; de werkelijkheid is minder eenduidig. Drugsexcessen, bandeloos gedrag, vrije seks, escapisme tegen een achtergrond van de Vietnamoorlog, rassenrellen. Desondanks blijf ik een romantisch beeld houden van die jaren: dat van jonge revolutionairen die zich met bloemen, liefde en muziek verzetten tegen cynisme, materialisme, militarisme. In elk geval stónden ze ergens voor. Wíj moeten onze jongeren nu activeren om te gaan stemmen. Dus ja, soms verlang ik daarom naar een tijd waarin ik nog niet eens bestond.

‘Dat romantische beeld klopt óók. Je hebt veel gemist,’ zegt Tilly van...