De VN-selectie

Allard Schröder, ‘De dode arm. Een Romantisch leven’, De Bezige Bij, 574 p., € 29,90

Een grootse roman over het leven van Ernst Elfkind Coltersteen. Een boek, schrijft Jeroen Vullings, dat haaks staat op de tijdgeest en ‘de vooral op snel, herkenbaar en catchy gerichte literaire conjunctuur’. (VN 16)

A.F.Th. van der Heijden, ‘De Helleveeg’, De Bezige Bij, 240 p., € 18,50

‘De helleveeg is thuiskomen in het werk van A.F.Th. van der Heijden,’ schrijft Jeroen Vullings. (VN 24)

Martha Nussbaum, ‘De nieuwe religieuze intolerantie. Een uitweg uit de politiek van de angst’, Ambo, 320 p., €24,95

Dat Martha Nussbaum grossiert in politiek correcte meningen laat onverlet dat ze in dit boek over de politisering van angsten volgens

Carel Peeters ‘vaak gelijk heeft’. (VN 25)

Julian Barnes, ‘Hoogteverschillen’, vertaling Ronald Vlek, Atlas Contact, 128 p., € 18,95

Een roman over verdriet. Barnes probeert verder te gaan dan conventionele...