Mirjam Boelsums. Dronk. Augustus, 205 p., € 19,95

***

door Marjolijn Pouw

Verhalen

De verhalen in Dronk zijn mooi opgebouwd. In kort bestek komen mensen in beeld wier leven door een cruciale gebeurtenis op zijn kop gezet wordt. Het zou hun gedrag ingrijpend moeten veranderen, maar dat doet het niet. Ze wachten rustig af, want ‘het wordt vanzelf wat het moet worden’, zoals een van hen zegt, en ze vervolgt: ‘Ooit dacht ik dat ik invloed had op mijn leven. (…) Maar dat is niet zo. Hooguit over een heel klein deeltje. Je bent niet zo machtig als je wilt geloven.’ Of ze nou plotsklaps wees zijn geworden, bedrogen of in de steek gelaten, mishandeld worden of ongeneeslijk ziek zijn, de personages waar het om draait grijpen niet in, maar wachten rustig hun kans af en nemen het leven zoals het komt. Zo redden ze het, hun problemen lijken zich op den duur vanzelf op te lossen. Het geeft Boelsums verhalen een plezierige, lichte kant, hoe treurig de ondergrond soms ook is. In het...