** Jessica Durlacher. De held. De Bezige Bij, 384 p., € 19,90

door Dries Muus

Sterfgeval, aanranding, roofover-val, een zoon die bij de Marines gaat en op de achtergrond altijd de oorlog: je kunt Durlacher niet beschuldigen van angst voor grove middelen. De held bevat alle goede en slechte eigenschappen van de gemiddelde thriller. Korte hoofdstukken, veel cliffhangers, een constan-te suspense die zorgvuldig naar een climax wordt gebracht. Maar ook: vermoeiende letterlijkheid. Het boek spat uit elkaar van geweldsdrift en plas-tisch omschreven wraakzucht, maar het enige wat écht wordt doodgeslagen, is de verbeelding van de lezer. Situaties die schreeuwen om een beeldende beschrijving zijn gemakzuchtig beschreven: ‘Er hing een zware, ongemakkelijke stilte.’ De held gaat daardoor nooit echt onder de huid zitten. De roman leunt zwaar op de spanning. Zo zwaar dat, als de eindjes aan elkaar geknoopt zijn en de vra-gen opgelost, er weinig is wat nog blijft hangen.

****1/2 E.T.A....