Cees Nooteboom. Brieven aan Poseidon. De Bezige Bij, 288 p., € 19,90

****

door Aart van Zoest

Notities

In Nootebooms Brieven aan Poseidon staan 75 heel korte notities, waarvan 25 de titel rechtvaardigen. Een aantekening aan het eind doet begrijpen dat de eerste geschreven is in 2008, in woonplaats Menorca, en de laatste in 2012, in een wufte plaats in het Zwarte Woud. De lezer kan in Nootebooms woud van bespiegelingen en observaties rondreizen zoals de auteur het over de wereld doet, zonder een dwingend routeplan. Nooteboom is een wijsgeer zonder vastpinnende denominatie. Fundamenteel is hij een dichter, zijn proza is rijk en intens, houdt hier en daar een risico in, namelijk dat de grens naar het al te precieuze wordt overschreden. Veel vraagtekens, veel formuleringen die niet-weten erkennen, want deze filosoof wil, zoals collega Mulisch het uitdrukte, ‘het raadsel vergroten’. Gelijk collega Socrates geeft Nooteboom toe dat hij steeds minder weet. Terwijl de lezer van pagina tot...