Sofja Tolstaja. Een zuivere liefde. Atheneum, vertaling en nawoord Eva van Santen, 224 p., € 17,95

****

door Aart van Zoest

Roman

Sofja Tolstaja heeft haar talent in de schaduw gelaten van haar beroemde echtgenoot en in de literatuurgeschiedenis kreeg ze ten onrechte een ongunstige rol toebedeeld. Deze uitgave houdt, na vijfenzeventig jaar wachttijd, een gerechtvaardigd eerherstel in. De kwaliteit is evident. De hoofdpersoon is een adellijke vrouw. Haar leven geeft zij zin door zoveel mogelijk haar liefde zuiver te houden, in de romantische zin, zonder promiscuïteit, met opofferingen. Uit de tijd misschien, maar het streven heeft bestaan. Wanneer ze liefde voor een ander voelt, onderdrukt ze de aanvechting om die concreet te beantwoorden. De echtgenoot, desondanks onmatig jaloers, geeft, op zijn zachtst gezegd, weinig blijk van erkentelijkheid. De personages hebben hun ups en downs, hun psychologische wendingen naast constante kenmerken; ze zijn zogezegd round characters en...